Adatkezelési tájékoztató

A LUMEN Tanfolyamok szervezője és a www.lumentanfolyamok.hu weboldal üzemeltetője, Jancsó Márton (a továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok (a továbbiakban: tanfolyamok) szervezésével kapcsolatos tevékenysége során, valamint a weboldalon a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően jár el.

 

A tanfolyam iránt érdeklődő, vagy a tanfolyamra jelentkező személy (együtt a továbbiakban: Jelentkező) a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait Szervező a tanfolyamra történő jelentkezési adminisztráció céljából, valamint statisztikai és marketing célból felhasználhatja. Szervező a Jelentkező adatait harmadik személy számára – a tanfolyamot tartó oktatót kivéve – nem adja át.

 

Jelentkező adatait önkéntesen adja meg. A jelentkező természetes személy hozzájárul következő személyes adatainak a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez: vezetékneve, keresztneve, email címe és telefonszáma. Szervező a Jelentkező számára lehetőséget biztosít, hogy a róla tárolt adatokat megismerhesse, szükség esetén módosíthassa, további felhasználását megtiltsa, vagy töröltesse.

 

Jelentkező jelentkezésével hozzájárul ahhoz, az általa megadott email címre Szervező eseti jelleggel a tanfolyamokkal kapcsolatos értesítést küldjön. Az értesítések küldését a Jelentkező bármikor megtilthatja az info@lumentanfolyamok.hu címre küldött ezirányú kérésével.

turkiz